Instrucțiuni păstrare manipulare utilizare Oxigen medicinal comprimat

1.    Informații speciale 

Oxigenul este comburant şi alimentează așadar arderea. În prezența unor substanțe combustibile cum ar fi grăsimile (uleiuri, grăsimi) şi substanțele organice (țesuturi, lemn, hârtie, materiale plastice, etc.) oxigenul poate activa arderea, prin efectul declanșator al unei scântei, flăcări libere sau a unei surse de aprindere sau prin efectul decompresiei adiabatice care are loc în aparaturile de reducere a presiunii (reductoare) în timpul unei reduceri bruște a presiunii gazului. Prin urmare, toate substanțele care intră în contact cu oxigenul trebuie să fie clasificate ca substanțe compatibile cu produsul în condiții normale de folosire. 

Grad de inflamabilitate: nu este inflamabil, ajută combustia.

Procedură de stingere:

 • Dacă este posibil, se opreşte scurgerea de gaz.
 • Vasul trebuie îndepărtat sau răcit cu apă de la o distanță sigură.
 • Apa nu trebuie pulverizată la locul de scurgere a gazului.
 • Locul înconjurător trebuie pulverizat cu apă de la o  distanță sigură, pentru a limita expansiunea focului.
 • Trebuie utilizate toate mijloacele pentru a stinge focul.

Orice sistem sau recipient pentru distribuirea oxigenului trebuie să fie ținut departe de surse de căldură datorită proprietăților comburante ale oxigenului: trebuie luate așadar toate măsurile de siguranță necesare, atât în cadrul spitalului, cât şi acasă, în prezența oxigenului de uz medical . 

Oxigenul poate provoca aprinderea imprevizibilă a materialelor incandescente sau a mâinilor; din acest motiv, sunt interzise fumatul sau lăsarea flăcărilor aprinse şi nesupravegheate în apropierea recipientelor şi a sistemelor de distribuție. 

 • Nu fumați în mediul în care se practică oxigenoterapia. 
 • Nu amplasați butelii sau recipiente în apropierea surselor de căldură. 
 • Nu trebuie folosit niciun echipament electric care poate produce scântei în apropierea pacienților care sunt supuși tratamentului cu oxigen. 

Este absolut interzisă orice intervenție asupra racordurilor recipientelor, asupra aparaturilor de distribuție şi a accesoriilor sau componentelor aferente (ULEIUL ŞI GRĂSIMILE POT LUA FOC ÎN CONTACT CU OXIGENUL).

Trebuie evitat orice contact cu uleiul, grăsimea sau alte hidrocarburi. 

Nu folosiți creme sau rujuri grase în apropierea surselor de oxigen. 

În medii supraoxigenate, oxigenul se poate impregna în haine. 

Buteliile nu pot fi folosite dacă există deteriorări evidente sau dacă se bănuiește că au fost afectate sau expuse la temperaturi extreme. 

Pot fi folosite doar aparaturi corespunzătoare şi compatibile cu oxigenul pentru respectivul model de recipient. 

Nu pot fi folosiți clești sau alte ustensile pentru a deschide sau închide robinetul buteliei, în vederea prevenirii riscului de deteriorare. 

În caz de pierderi, robinetul buteliei trebuie închis imediat, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Dacă robinetul nu poate fi închis, butelia trebuie să fie dusă într-un loc mai sigur (în aer liber) pentru a permite oxigenului să iasă liber. 

Robinetele buteliilor goale trebuie ținute închise. 

Oxigenul are un puternic efect oxidant şi poate reacționa violent cu substanțe organice. Acesta este motivul pentru care manipularea şi conservarea recipientelor presupun măsuri de precauție speciale.  Este interzisă administrarea gazului sub presiune în absența dispozitivelor de reglare şi fără aviz medical.

2. Instrucțiuni de folosire şi manipulare 

Buteliile de oxigen de uz medical sunt rezervate exclusiv pentru a depozita/transporta oxigen pentru inhalare, de uz terapeutic. Buteliile trebuie să fie transportate folosind mijloace corespunzătoare pentru a le proteja împotriva riscurilor de ciocnire sau cădere. 

Respectați în mod obligatoriu următoarele instrucțiuni: 

– Citiți cu atenție fișele de siguranță. 

– Verificați ca întreg materialul să fie în stare bună. 

– Fixați buteliile pentru a le menține în poziție verticală şi a evita căderile, protejați recipientele împotriva șocurilor şi mențineți-le la o temperatură mai mică de 50°C, asigurând o ventilare/aerisire corespunzătoare a localurilor în care estre folosit produsul. 

– Manipulați materialul cu mâinile curate, fără urme de grăsime sau ulei. 

– Ridicați şi manipulați buteliile şi unitățile de bază folosind exclusiv stivuitoare, nu ridicați butelia apucând-o de robinet. 

– Folosiți racorduri, țevi de racord sau furtunuri de racord specifice şi compatibile cu oxigenul. 

– Este absolut interzisă intervenția în orice fel asupra racordurilor recipientelor, asupra aparaturilor de distribuție şi a accesoriilor sau componentelor aferente (ULEIUL SAU GRĂSIMILE POT LUA FOC IMEDIAT ÎN CONTACT CU OXIGENUL). 

– Nu lubrifiați şi nici nu încercați să reparați un robinet defect. 

– Este absolut interzisă manevrarea aparaturilor sau componentelor cu mâinile sau cu hainele ori fata murdare de grăsime, ulei, creme şi unguente diverse. 

3. Instrucțiuni generale de folosire 

Butelii

1. Îndepărtați garda de protecție dacă aceasta există. 

2. Asigurați-vă că robinetul de distribuție este închis.

3. Îndepărtați sigiliul. 

4. Conectați reductorul şi debitmetrul aferent la robinetul buteliei. 

5. Conectați umidificatorul/barbitonul. 

6. Conectați canula prevăzută cu mască şi ochelari la umidificator. 

7. Rotiți ușor robinetul general până la deschidere completă. 

8. Reglați debitmetrul la valorile de debit cerute (litri/minut)

Deschideți treptat sistemele de închidere ale recipientelor (valva sau robinetul) pentru a evita șocurile de presiune. 

Nu forțați robinetele şi valvele în timpul deschiderii sau închiderii.

Nu vă așezați niciodată la gura de ieșire a gazului din robinet/valvă, ci în partea opusă. Nu vă expuneți şi nu expuneți nici pacienții la fluxul direct al gazului. 

Nu folosiți ulei sau grăsimi în contact cu gazul. 

Nu goliți complet recipientul. 

După folosire, închideți robinetul buteliei. 

În cazul în care au loc pierderi de gaz, închideți robinetul şi anunțați serviciul de intervenție tehnică.  Folosiți doar recipiente adaptate pentru produs, la presiunile prevăzute şi la temperaturile de folosire. 

4. În timpul folosirii 

 • Nu folosiți creme şi rujuri grase. 
 • Nu fumați. 
 • Nu vă apropiați de recipiente cu flăcări libere. 
 • Nu trebuie folosit nici un aparat electric care poate face scântei în apropierea pacienților care primesc oxigen. 
 • Nu folosiți uleiuri sau grăsimi pe racorduri, robinete, valve sau orice material în contact cu oxigenul. 
 • Nu introduceți niciodată oxigenul într-un aparat care ar putea conține materiale combustibile şi mai ales materii grase. 

5. Eliminare 

 • Păstrați buteliile goale cu robinetele închise. 
 • Nu descărcați în sistemele de canalizare, subsoluri sau săpături în care acumulare poate fi periculoasă. 
 • Predați furnizorului recipientele goale sau pe care nu le mai folosiți, chiar dacă sunt pe jumătate goale. Eventualele resturi de produs medical nefolosit prezente în butelia sub presiune vor fi eliminate prin proceduri speciale, într-o zonă bine ventilată, de către societatea care se va ocupa de umplerea ulterioară a aceluiași recipient. 

6. MASURI de PĂSTRARE 

Măsuri speciale de protecție:

 1. Ventilația generală, locală: trebuie efectuată o ventilație adecvată a spațiului în care este utilizat. Trebuie îndepărtate sursele de combustie. Trebuie evacuat spațiul în care este utilizat. Trebuie utilizată îmbrăcăminte de protecție.
 2. Ermetizare: Trebuie urmărită stoparea scurgerilor de gaz.
 3. Utilizarea mijloacelor şi a echipamentului pentru protecție personală. Este interzis fumatul în timpul lucrului cu oxigen.
 4. Trebuie utilizată îmbrăcăminte de protecție pentru mâini, corp şi cap (îmbrăcăminte numai din bumbac, mănuși).
 5. Recipiente portabile trebuie plasate într-o cameră care este bine ventilată, şi accesibilă numai persoanelor autorizate. În cazul păstrării gazelor împreună cu materiale inflamabile, acestea trebuie ținute la distanta unele de altele. Trebuie păstrate la distanta de surse de combustie, incluzând descărcări electrostatice. Trebuie cunoscute instrucțiunile distribuitorului produsului şi în caz de dubii trebuie consultat acesta. La  temperaturi sub 50°C recipientul trebuie depozitat într-un loc bine ventilat.
 6. Măsurile care trebuie luate în caz de disipare sau scurgere:
  1. Trebuie evacuată încăperea.
  1. Trebuie asigurată ventilația corespunzătoare.
  1. Trebuie îndepărtate sursele de combustie.
  1. Trebuie prevenit contactul cu materiale inflamabile (asfalt, uleiuri, grăsimi).
  1. Trebuie urmărită stoparea scurgerilor de gaz.
  1. Trebuie prevenită pătrunderea gazului în canale, demis-soluri, în spatii de lucru subterane unde acumularea gazului poate fi periculoasă.
 7. Metode de îndepărtare a gazului: ventilarea camerei.
 8. Neutralizare – descărcare: într-un loc bine ventilat oxigenul trebuie descărcat în atmosferă. Nu este permisă pătrunderea în canale, demis-soluri, în spatii de lucru subterane unde acumularea gazului poate fi periculoasă. Înaintea începerii lucrului, trebuie pulverizată suprafața recipientului cu nitrogen gazos. Dacă sunt necesare informații suplimentare contactați distribuitorul produsului.
 9. Transport – manipulare: Transportul se efectuează în recipiente de oțel şi baterii de flacoane. Dacă este posibil a nu se transporta în vehicule în care spațiul pentru materialele de transport  este separat de cabina șoferului. Șoferul trebuie să fie atenționat asupra posibilelor pericole legate de produsul transportat şi trebuie să cunoască măsurile care trebuie luate în caz de tamponare sau accidente.
 10. Flacoanele cu gaz trebuie securizate înaintea transportului.
  1.  Valva containerului trebuie închisă şi impermeabilă.
  1. Piulița şi șurubul pentru închiderea valvei (dacă este disponibil) trebuie corect înșurubate.
  1. Capacul de protecție al valvei trebuie corect înșurubat. Trebuie asigurată ventilația satisfăcătoare. Trebuie cunoscute regulamentele prevăzute în instrucțiunile de manipulare.
 11. Instrucțiuni pentru protecția muncii şi de utilizare: nu trebuie utilizate uleiuri sau grăsimi, pentru a evita contactul acestora cu produsul. Valva trebuie deschisă încet pentru a evita șocurile de presiune. Trebuie prevenită pătrunderea apei în vasul cu gaz. Trebuie prevenit fluxul invers în vasul cu gaz. Trebuie utilizat numai echipament adecvat pentru produs şi temperatura şi presiunea prescrisă. În caz de neclarități trebuie consultat distribuitorul produsului. Produsul trebuie păstrat departe de surse de combustie, incluzând descărcările electrostatice. Trebuie cunoscute instrucțiunile de utilizare ale distribuitorului produsului. Manipularea containerelor pentru oxigen este permisă doar persoanelor special instruite. Trebuie cunoscute regulamentele prevăzute în instrucțiunile de manipulare în vigoare.
 12. Alte proprietăți periculoase ale substanței: oxigenul gaz este mai greu decât aerul. Se poare acumula în spatii închise, în special la nivelul podelei, sau în zonele joase ale clădirilor. Poate interacționa violent cu agenți inflamabili sau reducători. Oxidează puternic materia organică. Există un risc de explozie la scurgerea peste materialele organice de construcție (lemn, asfalt, etc). Accelerează combustia. Focul poate cauza explozia containerului. Trebuie asigurat că toate persoanele implicate în manipularea şi utilizarea produsului cunosc riscurile asociate. Înainte de utilizarea produsului trebuie cunoscute regulile de protecție a muncii.
 13. Alte proprietăți periculoase ale substanței: oxigenul gaz vapori este mai greu decât aerul. Se poare acumula în spatii închise, în special la nivelul podelei, sau în zonele joase ale clădirilor. Poate interacționa violent cu agenți inflamabili sau reducători. Oxidează puternic materia organică. Există un risc de explozie la scurgerea pe materiale organice de construcție. Accelerează combustia. Focul poate cauza explozia containerului. Trebuie asigurat că toate persoanele implicate în manipularea şi utilizarea produsului cunosc riscurile asociate. Înainte de utilizarea produsului în orice proces nou sau experiment trebuie efectuat un studiu adecvat despre siguranța produsului şi despre oportunitatea folosirii lui.
 14. A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.